Pixel trong hình ảnh máy chiếu xem phim là gì

Pixel trong hình ảnh máy chiếu SVGA, máy chiếu XGA, máy chiếu Full HD và máy chiếu 4K

Hình ảnh màn hình của máy chiếu thực sự được tạo thành từ hàng triệu ô vuông nhỏ trong một hình dạng giống như lưới, được gọi là Pixel máy chiếu. Bạn có thể thấy các điểm ảnh trong hình được hiển thị ở đây.

Pixel máy chiếu là dạng ngắn của ‘Yếu tố hình ảnh’ trong đó ‘Pix’ là viết tắt của ‘ảnh’. Pixel là yếu tố nhỏ nhất cùng làm cho hình ảnh hoàn chỉnh của máy chiếu trên màn hình. Nếu bạn đến gần màn hình của máy chiếu, bạn có thể thấy các điểm ảnh tương tự như hình được hiển thị ở đây gọi là Pixel máy chiếu.

pixel máy chiếu Full HD và 4K

 

Số lượng Pixel máy chiếu càng nhiều để làm cho hình ảnh được chiếu trở nên sắc nét hơn ứng dụng cho máy chiếu phim Full HD 4K độ nét cao. Trong HDTV có 1920×1080 pixel với 1920 pixel được sắp xếp theo chiều ngang và 1080 pixel được sắp xếp theo chiều dọc để tổng cộng hơn 2 triệu pixel hoặc 2 MegaPixels.

Hình ảnh Máy chiếu 4K Ultra HD có 3840×2160 pixel với 3840 pixel được sắp xếp theo chiều ngang và 2160 pixel được sắp xếp theo chiều dọc để tạo tổng cộng khoảng 4 triệu pixel hoặc 4 MegaPixels. Pixel máy chiếu 4K trong 4K UHD thực sự là viết tắt của 4096 pixel ở độ phân giải 4096×2160 của rạp chiếu phim kỹ thuật số đầu đã được thay đổi thành 3840×2160 pixel ở định dạng TV, nhưng tên 4K tiếp tục được sử dụng với định dạng này.

One thought on “Pixel trong hình ảnh máy chiếu xem phim là gì

  1. Pingback: Độ phân giải của máy chiếu xem phim HD hoặc 4K là gì? cái nào tốt

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *