Hiển thị một kết quả duy nhất

máy chiếu 4k mô tả afdkgjskgjdf khánh teest

-4%
180.000.000 173.000.000
-10%
50.000.000 45.000.000